مراحل ثبت شرکت – راهنمای قدم به قدم ثبت شرکت

د- سایر اقدامات مربوط به برگزاری اولین مجمع عمومی عادی تا انتخاب هیات رئیسه مجمع ( یک نفر رئیس، یک نفر منشی، و دو نفر به عنوان ناظر) از قبیل اخذ برگه ورود به جلسه مجمع از داوطلبان و تکمیل فهرست اسامی حاضرین همراه با امضای آنان که باید تحویل هیات رئیسه شود. 6- داوطلبان عضویت در هئیت مدیره یا بازرسی تعاونیها علاوه بر شرایط قانونی عضویت در تعاونی باید مدارک مورد نیاز را ( بر اساس دستورالعمل انجمن نظارت بر انتخاب تعاونیها) حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی به منظور بررسی شرایط احراز به هیات مؤسس تحویل نمایند. مرحلۀ دوم در صورتی که براساس اطلاعات و مستندات ارائه شده، سهام در دست انتشار شرکت معاف از ثبت شناخته شود، مؤسسان باید اطلاعات زیر را برای سازمان ارسال نمایند. چ- انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره 3) با رعایت فاصله زمانی حداقل 20 روز و حداکثر 40 روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت با تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی. افزودن موضوع فعالیت: برای اضافه کردن زمینههای فعالیت شخصیت حقوقی ابتدا باید بر روی گزینه “افزودن موضوع فعالیت” کلیک کنید تا فرم مربوط به زمینههای فعالیت جهت وارد کردن اطلاعات باز شود.  Content was g​en erated  by GSA C​onte᠎nt᠎ G᠎en​er ator Demoversi​on !

ثبت شرکت سهامی

تاریخ پایان فعالیت: همانطور که اشاره کردیم اگر در فیلد “مدت فعالیت شرکت / موسسه”، گزینه محدود را انتخاب کنید باید این فیلد را نیز حتماً پر کنید و تاریخ پایان فعالیت محدود شرکت خود را در آن وارد کنید. هدف این ثبت معمولا بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضای شرکت است و وسیله رسیدن به این هدف همکاری مساعی با رعایت قوانین آنها می باشد. هیات مدیره باید اقلا یکنفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا خارج به مدیریت عاملی شرکت خدماتی برگزینند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند. حدود 90% شرکت های تعاونی هدف خود را برای ادامه همکاری بر اساس رفع احتیاجات عمومی قرار می دهند تا بتوانند با پیشرفت و ارتقا سطح کاری خود، هر روز نسبت به دیروز وضعیت مادی و معیشتی بهتری را برای اعضای جامعه ایجاد کنند، در این قسمت تمامی هدف های قانونی ثبت برای شرکت تعاونی برای شما ذکر شده است. شرایطی برای ثبت شرکت تعاونی ها وجود دارد که در ادامه بیان می کنیم. برای الباقی مبلغ می توانید از وزارتخانه مربوطه، سازمان ها یا شرکت های دیگر برای تامین مبلغ، وام بدون بهره دریافت کرد. فرقی نمیکند شرکت کوچکی باشید و یا در سطح گستردهتری با مشتریانتان در تعامل باشید، در صورتی که نیاز به جابهجاییهای مکرر وسایل و یا تجهیزات دارید میتوانید روی سایت و اپلیکیشن حمل بار نوبار حساب کنید. Th is was created ​wi᠎th G SA​ C​ontent Gen erator Dem​oversi on!

مدارک ثبت شرکت

الف- دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح پیشنهادی از مراجع ذیربط (در صورتی که موضوع نیاز به مجوز فعالیت داشته باشد) به نام اعضای هیات موسس تعاونی در شرف تأسیس. ج- ارزیابی آوردههای غیر نقدی داوطلبان عضویت که متناسب و مورد نیاز طرح باشد، توسط کارشناس رسمی دادگستری و با انجام تشریفات قانونی لازم. هیات موسس اساسنامه شرکت تعاونی را طبق قانون و مقررات و تطبیق آن با اساسنامه های مقبول وزارت تعاون تنظیم نموده و کلیات طرح پیشنهادی مشتمل بر توجیه ضرورت تشکیل تعاونی، اعلام تعداد و مشخصات داوطلبان اولیه عضویت و مهارت ها و تخصص های آنان در تعاونی های تولیدی، چگونگی تهیه سرمایه و میزان سهم هر عضو جهت تامین سرمایه شرکت، اعلام نام بانک یا موسسه اعتباری، توضیح میزان و چگونگی سرمایه گذاری و مشارکت وزارت خانه، سازمان و یا شرکت دولتی، وابسته یا تحت پوشش دولت، بانک، نهاد انقلاب اسلامی و یا تعاونی دیگر را تهیه می نماید و با تقدیم تقاضانامه کتبی تاسیس شرکت، اولین مجمع عمومی را جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی پس از کسب موافقت وزارت یا اداره کل تعاون دعوت کرده و تشکیل می دهد (مستفاد از ماده 31 و 32 و بخش الف دستورالعمل تشکیل شرکت ها و اتحادیه های تعاونی). This a rt​ic le was gener ated ​with GSA Con tent G​ener ator D emoversi​on​.

مراحل ثبت شرکت اینترنتی

در شرکت های تضامنی شرکا در قبال طلبکاران مسئول پرداخت بدهی شرکت هستند ولی در شرکت های نسبی اگر سرمایه ی شرکت برای پرداخت بدهی ها کافی نباشد هر یک از اعضا به نسبت سهمی که دارند مسئول پرداخت هستند. ماده 14- دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی اعم از ع ادی یا فوق العاده از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت خدماتی در آن منتشر می شود به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی قید خواهد شد. شركت تعاونی شركتی است كه بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید وتوزیع در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و اعضا از طریق همكاری و تشریك مساعی آنها با رعایت مقررات قانون مزبور تشكیل می شود. شركت های تعاونی شركتهایی هستند كه تمام یا حداقل ٥١% سرمایه آنها به وسیله اعضا در اختیار شركت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمان ها، شركتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانكها، شهرداریها، شوراهای اسلامی كشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات اجاره، اجاره به شرط تملیك، شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به كمك در تامین یا افزایش سرمایه شركتهای تعاونی نمایند بدون آنكه عضو باشند.

Leave a comment

Your email address will not be published.